Pobočka ZUŠ Čáslav

Od školního roku 2007/2008 probíhá spolupráce se Základní uměleckou školou Jana Ladislava Dusíka v Čáslavi, která v ZŠ Církvice zřídila svou pobočku. Žáci své dovednosti prezentují při nejrůznějších příležitostech, například při pravidelných velikonočních besídkách, žákovských koncertech v Čáslavi, popularizačních vystoupeních pro mateřskou školu a dalších.

Na pobočce v Církvici je v současné době realizována výuka hry na zobcovou flétnu a hudební nauky. Výuka je zajištěna interními pedagogy ZUŠ Čáslav přímo v budově ZŠ Církvice.

Vzdělávání v základní umělecké škole probíhá dle platných učebních osnov MŠMT a je upraveno zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání.

 Hrajeme 🙂