Co se u nás děje

Otevřené hodiny
Dne 12.11. se od 8. 00 do 9.40 na naší škole uskuteční otevřené vyučování.


Halloween
27.10. se konal celoškolní projektový den Halloweenského tvoření. Vyráběly se dýničky, netopýři, soutěžilo se a hrálo a připravovaly se strašidelné pochoutky. Všichni jsme si tento den užili 🙂


Začátek školního roku
1. září 2015 byl slavnostně zahájen nový školní rok. Do 1. ročníku nastoupilo 15 dětí (Mgr. Jitka Kvízová), do 2. ročníku 16 dětí (Mgr. Ludmila Hrušková), do 3. ročníku 11 dětí (Mgr. Irma Krulišová – v zastoupení Ing. Radomíra Cafourková), do 4. ročníku 16 dětí (Mgr. Jana Závůrková) a do 5. ročníku…


Zahradní slavnost
12.6. proběhly na zahradě školy již tradiční oslavy konce školního roku. Děti předvedly kulturní program, všichni se mohli občerstvit nebo se potěšit u jednotlivých stanovišť. Malovaly se štíty, tetovalo se a malovalo na obličej, vyráběly se náušnice i zvířátka z balónků, zdobily se kamínky…


Zápis do 1. ročníku
29.1. 2015 proběhl zápis do 1. ročníku. Bylo zapsáno 14 dětí. První ročník bude ve školním roce 2015/2016 vyučovat paní učitelka Mgr. Jitka Kvízová.


Den otevřených dveří a zápis
Dne 13.1. pořádala naše škola den otevřených dveří s otevřenými hodinami pro rodiče budoucích prvňáčků. Zápis se bude konat 29. 1. 2015. Moc se na budoucí školáky těšíme .-)