Lidé ve škole

Vedení školy:

Mgr. Ludmila Hrušková – ředitelka školy

11150942_10205604964741573_3697839321686088509_n

Vystudovala Pedagogickou fakultu Karlovy univerzity v Praze, obor Speciální pedagogika se zaměřením na poruchy chování a dramatickou výchovu. Pedagogické zkušenosti získala nejprve vytvářením preventivních programů pro děti 6. – 9. ročníku v rámci primární drogové prevence. S výukou na základní škole začala v roce 2003 v ZŠ Církvice, kde vyučovala postupně děti od 1. do 5. ročníku. Od roku 2016 působí jako ředitelka Základní školy Církvice.

Bohatstvím každé školy jsou učitelé, kteří nejsou mentory a předkladateli faktů, ale příjemnými průvodci, kteří dokáží přimět děti přemýšlet. Mým cílem je vytvořit prestiž školy díky kvalitním pedagogům, pokrokovým metodám a přátelskému, nekonfliktnímu a spravedlivému přístupu.

„Jediným učitelem hodným toho jména jest ten, který vzbuzuje ducha svobodného přemýšlením a vyvinuje cit osobní odpovědnosti.“

(Jan Amos Komenský)

Zástupkyně ředitelky: Mgr. Jitka Kvízová

Metodička prevence: Mgr. Šárka Viktorová

Vyučující:

Mgr. Šárka Viktorová, sarka.viktorova@zscirkvice.cz

Veronika Nevrlá, veronika.nevrla@zscirkvice.cz

Mgr. Jana Závůrková, jana.zavurkova@zscirkvice.cz

Mgr. Jitka Kvízová, jitka.kvizova@zscirkvice.cz

Mgr. Ludmila Hrušková, ludmila.hruskova@zscirkvice.cz

Mgr. Petr Pánek, petr.panek@zscirkvice.cz

Jaroslava Uhlířová, jaroslava.uhlirova@zscirkvice.cz

Bc. Michaela Holáčiková, michaela.holacikova@zscirkvice.cz

Zaměstnanci školní družiny:
Jaroslava Uhlířová, jaroslava.uhlirova@zscirkvice.cz
Renata Krupová, renata.krupova@zscirkvice.cz

Asistenti pedagoga:
Renata Krupová, renata.krupova@zscirkvice.cz

Květa Mišáková, kveta.misakova@zscirkvice.cz

Libuše Křížková, libuse.krizkova@zscirkvice.cz

Milena Skaláková, milena.skalakova@zscirkvice.cz

Uklízečka – školnice:
Eva Lancová, eva.lancova@zscirkvice.cz

Ekonomka:

Dana Vraná, ms.cirkvice@cbox.cz

Mgr. Jana Závůrková, Petra Grulichová, Renata Krupová, Květa Mišáková, Mgr. Šárka Viktorová, Bc. Michaela Holáčiková, Mgr. Ludmila Hrušková, Mgr. Jitka Kvízová,
Jaroslava Uhlířová