Štěstí přeje připraveným! Okruhy na procvičování k pololetní písemné práci ČJ, M, PRV s přehledy

Krásné nedělní odpoledne,

publikuji slíbený seznam okruhů na pololetní práce. Nic jiného se v nich neobjeví. 🙂

Pokud by chtěl kdokoli nějakou oblast hlouběji procvičit, doporučuji rozkliknout příspěvek níže: www.zscirkvice.cz/uzitecne-odkazy-na-webove-stranky-k-procvicovani/

Pololetní práci z prvouky budeme psát ve čtvrtek 16.1., z českého jazyka v úterý 21.1. a z matematiky ve čtvrtek 23.1.!!!

ČESKÝ JAZYK – UČ str. 14 – správné doplnění u/ú/ů do slov; UČ str. 18 skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě; UČ str. 31-34 – slova příbuzná/ jiný tvar slova (umět rozlišit); UČ str. 43 – párové souhlásky uprostřed slova; UČ str. 74 – vyjmenovaná slova po B; UČ str. 77 – vyjmenovaná slova po L; UČ str. 86 – vyjmenovaná slova po M.

MATEMATIKAUČ str. 10, 42 – písemné sčítání; UČ str. 25, 28, 29 – písemné odčítání; UČ str. 34 – násobení má přednost před sčítáním a odčítáním; UČ str. 43 – závorka má přednost; UČ str. 44 – indické násobení trojmístného čísla; UČ str. 40 – zaokrouhlování (na desítky a stovky); UČ str. 8, 37 – obvod a obsah (vědět, jak vypočítat obvod, jak obsah); UČ str. 27 – čtvercová mříž (umět se po ní pohybovat pomocí šipkového zápisu); UČ str. 30 – tvary zapsané pomocí šipek (umět zapsat cestu mřížových bodů šipkovým zápisem); UČ str. 41 – hradby (umět zakreslit plán).

PRVOUKAUČ str. 8 – dopravní značky (umět pojmenovat); UČ str. 12 – důležitá telefonní čísla 150, 155, 156, 158, 112 (umět přiřadit); UČ str. 13 – státní symboly (umět vypsat); UČ str. 14 – sousední státy (umět vypsat); UČ str. 18 – světové strany (umět určit); UČ str. 19 – vysvětlivky na mapě (umět pojmenovat); UČ str. 22 – důležité datumy (Advent, Mikuláš, Štědrý den, 1. a 2. svátek vánoční, Tři králové), vánoční symboly (umět vypsat), UČ str. 24-25 – živá a neživá příroda, lidské výtvory (umět rozeznat).