OPAKOVÁNÍ . „Kdo je připraven, není překvapen“ …

Milé děti, celý týden se pečlivě připravujeme a opakujeme na naše pololetní práce z matematiky, českého jazyka a prvouky.

Jste moje šikulky a chytré hlavičky, vůbec nepochybuji o tom, že všichni prokážete hluboké znalosti a budete odměněni krásnými známkami. Jestli si chcete ale ještě procvičovat, ráda Vám připomenu, co si opakovat :*

MATEMATIKA – sčítání a odčítání do 50, porovnej větší, menší nebo rovno do 100, výstaviště, parkety, Lesoň – kdo pomůže slabšímu, pavučina, sčítací trojúhelníky

ČESKÝ JAZYK – vyber správné znaménko za větu, doplň do slova správnou samohlásku, napiš slovo nadřazené, zapiš slova podřazená, přiřaď ke slovu slovo opačného významu, vyber a spoj slova podobného nebo stejného významu, seřaď správně slova v popletené větě

PRVOUKA – co všechno víš o savcích, ptácích a rybách , zopakuj si druhy ovoce a zeleniny, přeříkej si všechny měsíce v roce, co jsme si pověděli o svátcích – které znáš ….