OPAKOVÁNÍ NA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE Z PRV, ČJ A M. „Všechno umím, všechno znám“ …

Milé děti,

závěr školního roku se blíží a je také čas ukázat modré na bílém, čemu všemu jsme se za tento školní rok naučili. Jste šikulky! Všechno naše opakování tento týden dopadlo na jedničky!  Jestli si chcete ale ještě procvičovat, ráda Vám připomenu, co si opakovat :*

Všechno umíme a známe, nemusíme se ničeho bát. Pracovní listy, které jsem vám dala na víkend domů, jsou k opakování zcela dostačující. 🙂 

MATEMATIKA – Úlohy o věku, základy geometrie – poznej geometrické tvary, narýsuj a změř úsečku, spoj body a pojmenuj obrazec, násobilkové obdélníky, slovní úlohy, početní příklady s násobením a sčítáním a odčítáním, děda Lesoň. Psát budeme ve čtvrtek. 

ČESKÝ JAZYK – Doplň  za větu oznamovací, tázací nebo rozkazovací správné znaménko, správně rozlišuj u podstatných jmen velké či malé písmeno, doplň správně Y/I po měkkých a tvrdých souhláskách, právně doplň skupiny vě,pě,bě,mě, doplň správnou párovou souhlásku. Psát budeme ve středu. 

skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/pod-hladinou-more/cviceni1.htm

skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/parove-souhlasky/pravopisny-trenazer/souhrnne-procvicovani/cviceni.html

skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/pismeno-%C4%9B/slova-s-be-pe-ve-me/znamkovane-diktaty/cviceni1.htm

PRVOUKA – Zdraví – naše tělo, uč. str. 36 – 39, Náš svět uč. str. 40 – 45,  Květiny na jaře uč. str.46 – 51, Hospodářská zvířata uč. str. 52 – 55. Písemka nás čeká v úterý. 

Vaše paní učitelka Veronika <3