Nový školní rok u třeťáčků

Krásný večer, moje milé děti,

brzy Vás uvítám ve školních lavicích jako hrdé žáky třetího ročníku. Velmi se těším na vaše zážitky z prázdnin!

A nejsem sama, kdo se těší. Naši třídu obohatí paní učitelka Anička, která s námi bude v matematice a češtině jako školní asistent. Dopoledne bude paní učitelka učit v dalších ročnících tělocvik, hudební výchovu, nebo také pracovní činnosti. Těšit se na ni budete moci společně se mnou na Veselé vědě nebo pro nás povede i kroužek kytary.

A překvapení? S paní učitelkou Aničkou jsme se domluvily, že bychom s Vámi rády podnikly přespávačku ve škole! A to v pátek 13.9.2019 od 18:00. Čekají nás hry, pohádka UP!Vzhůru do oblak! a samé dobroty.  Pohádka může napovědět celoroční téma, které Vám první školní den odhalíme.

První den pro třeťáčky proto vyhlašuji v ČERNÉ a BÍLÉ.  Pak uvidíme už totiž vše v jasných barvách 🙂 

Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020

A pár informací máme i pro rodiče. V pondělí 2.9. proběhne slavnostní zahájení školního roku a vítání prvňáčků 7: 45. Po programu si třídní učitelka odvede děti do třídy. Po úvodní hodině děti dostanou 1. týdenní plán, předběžnou organizaci školního roku a mohou si vyzvednout u paní Uhlířové  přihlášku do školní družiny. V devět hodin mohou odejít domů.

Provoz ŠD

Následující den již pokračujeme dle rozvrhu. 

Těší se na Vás paní učitelka Veronika Kneysová a Anna Karolína Smutná 🙂