Nový pan učitel ve druhé třídě.

Tak už nám to začíná…

Září

Jiří Havel

Tak už nám to začíná:
penál, knížky, svačina,
časně vstávat, brzy spát,
nahlas číst a pěkně psát,
potýkat se s číslicemi,
netoulat se nikde sami,
nezlobit a rovně sedět,
všechno umět, všechno vědět,
slušně zdravit, ne se rvát,
a zas brzy spát a vstát…

Po prázdninách škola zdá se
vždycky trochu přísnější.
Hlavní je, že za rok zase
budem o kus chytřejší.

Milí žáčci, vítám vás opět ve škole a těším se na setkání s vámi.

Mgr. Petr Pánek