Domácí úkoly

Domácí úkoly pro čtvrťáky

 

Odkazy na výukové weby vhodné k procvičování:

GRAMAR IN – úlohy z češtiny, čtení s porozuměním

UMÍME ČESKY – procvičování pravopisu, práce s textem

UMÍME ANGLICKY – slovíčka, gramatika, porozumění textu

ŠKOLÁKOV – český jazyk, angličtina, vlastivěda

KAMINET – český jazyk, angličtina, matematika

NAUČ SE PSÁT – vyjmenovaná slova, psaní u-ů-ú, párové souhlásky

MOJE ČEŠTINA – vyjmenovaná slova, slovní druhy, určování pádů, měkké a tvrdé souhlásky atd.

 

Čtenářský deník

Další termín pro odevzdání čtenářského deníku je konec února.